Thune: - Våre navn er ikke nevnt med ett ord

"Jeg er meget forundret over at Stavanger Aftenblad — uten at jeg er blitt gjort kjent med rapportens innhold - fremstiller det som at jeg og min kone er omhandlet der. Dette stemmer da vitterlig ikke. Våre navn er ikke nevnt med ett eneste ord!"