Oppsigelser truer kirkeansatte

Kirkeverge Tor Aase i Time mener at Time kommune ikke oppfyller kirkeloven.