Villmannskjøring i narkotika-rus

EGERSUND: Innbrudd i rådhuset med tyveri av datamaskiner, bruk av narkotika og uvettig bilkjøring er blant en lang rekke kriminelle handlinger som har ført til fengsel i ett år for en 23 år gammel mann fra Egersund. Dalane herredsrett har gjort halvparten av straffen betinget med prøvetid på to år.