Lensmann vil bli småbrukar

Time-lensmann Geir Magne Aanestad vil bli småbrukar med kålrabi og kjøtproduksjon.