• Drosjenæringen på Nord-Jæren vil også i år ha vakter i taxikøen ved Romsøegården i Stavanger sentrum.

Vakter i taxikøen også i år

Drosjenæringen på Nord-Jæren vil også i år ha vakter i taxikøen ved Romsøegården i Stavanger sentrum.