Det blir 40 kroner i bommen

Flertallet i fylket vil at bilistene betaler 40 kroner i rushtiden i den nye bomringen på Forus.