• Et folkebad som dette i Havneparken ligger så langt fram i tid at de folkevalgte i Sandnes ikke ASPLAN VIAK

Vil dette forbli på tegnebrettet?

Hotell i høyhus og folkebad langt ut i Gandsfjorden! Slik var deler av drømmen og visjonen for transformasjonen av indre havn i Sandnes.