5 av 29 kontrollerte kjøretøy fikk bruksforbud

Vegvesenet holdt tirsdag kveld tungtransportskontroll på E 39 ved Krossmoen. 6 av 29 kontrollerte kjøretøy hadde skriftlige mangler, hvor av fem av disse fikk bruksforbud.