Måtte laste om vogntog fullastet med laks

En dansk vogntogsjåfør hadde for dårlige bremser på kjøretøyet. Da ble det omlasting.