Våpnene må sikres etter 1.september

1.september må alle som har registreringsplikt for våpen sørge for at disse er forsvarlig sikret etter den nye våpenloven.