Nasjonale føringer

Fylkesmann Tora Aasland er ikke ukjent med at kommuner føler seg overstyrte, men mener ikke Sandnes er ekstra vriene.