Fullt vern av Viksveens kilder

Både Stavanger Aftenblad og Stein Viksveen har av Borgarting lagmannsrett fått medhold i at Viksveens kilder fullt ut må vernes. Lagmannsretten opphever dermed forhørsrettens kjennelse om at Politiets Overvåkingstjeneste kan få utlevert åtte håndskrevne adressebøker og utskrifter fra spesifiserte belgiske telefonregninger beslaglagt i den spionsiktede jounalistens leilighet og kontor 4. november i fjor.