Oppvask om arbeidstid

Gulating lagmannsrett skal avklara når arbeidstida for rundt 200 arbeidstakarar på Kårstø eigentleg begynner. I går starta saka.