Til Oslo med joggesko som protest

Rundt tusen bønder aksjonerer i dag vedregjeringskontora i protest mot jordbruksoppgjeret.