Soning hjemme uheldig

Uheldig å la fanger sone halve straffen sinhjemme, mener underdirektør Ståle Olsen ved Åna kretsfengsel.Justis— departementets for- slag er ute til høring.