Ingen begeistring i Sola

SOLA: Jeg synes ikke Høyre bør engasjere seg i dette spørsmålet, sier ordfører Håkon Rege (h) i Sola: