Planlegger 100 Bryne-boliger

Tomme haller kan bli erstattet av 100 nye blokkleiligheter i østre del av Bryne sentrum.