Fylket kutter i alt

Vi bruker mer penger enn vi har. Vi styrer mot et underskudd i år, og det tar dette forslaget til budsjett inn over seg, sa konstituert fylkesrådmann, Terje Fatland.