Viktig med presist ordforråd

Stavanger: Flerspråklige elever bør ha tilrettelagt undervisning på skolen med oppgaver de mestrer. Felles for flerspråklige barn er at de fort lærer seg å snakke norsk, men har problemer med nyansene i språket.