• De brune og grønne dunkene har vært ekstra representert på savnet-statisikken i sommer.

Jakter på bortkomne søppeldunker

Bare på tre dager er 13 bosspann meldt savnet til kommunen.