• Dette er Jærens lengste kø, på fylkesvei 44 sørover mot Bryne en ettermiddag i 14.30-tiden. Hvert døgn kjører nå 15378 biler på veien, ifølge tellepunktet i Kleppetunnelen Geir Sveen

Denne køen gir nye bomstasjoner

Fire felts vei forbi Bryne er det viktigste målet for de tre jærordførerne som vil sette opp lokale bomstasjoner i en helt ny samferdselspakke.