Lover å skjerme barn og eldre

Flere av gruppelederne mener rådmannens kuttforslag er dramatiske, og de fleste partier sier de vil prioritere skole og eldreomsorg.