• Jubileumsmorgenen. Farfaren startet, så kom faren. Nå er det Karen Tove Salte og mannen som hver eneste morgen tømmer måleren på den lille nedbørsstasjonen. Geir Sveen

Her har de målt 120 meter nedbør

Hver morgen klokken 06.45 går Karen Tove Salte ut i tunet på gården for å gi deg været slik faren og farfaren har gjort før henne i sammenhengende 100 år.