• Eyolf Gundersen og datteren Mari Frafjord Gundersen benyttet seg av opphørssalget hos Videoverden på Mariero. Carina Johansen

Gravøl for Videoverden

Skal det være noe mer før vi stenger?