Sola-kabler sikret med stål

Kommunikasjons— kablene på Sola er lagt i stålrør. Hensikten er å være best mulig rustet mot gravebrudd.