Jakter på miljøgifter i Nordsjøen

Forskningssenteret Akvamiljø i Mekjarvik er nå i stand til å måle hvordan sterkt fortynnede miljøgifter fra oljeindustrien påvirker næringskjedene i havet. Metodene kan gi en bedre diagnose av Nordsjøens helsetilstand.