Her må du betale bompenger

Forbered deg på å punge ut. Rundt nyttår skal de seks bommene vegvesenet bygger i, eller på grensen til, Sandnes stå klar til pengeinnkreving.