• Slik har arkitektene hos Sjo Fasting AS tidligere skissert nytt inngangsparti til M44. Sjo Fasting AS

Tvangsbot på vent for M44

Kjøpesenteret på Bryne får utsatt byggefrister, men risikerer bøter og stenging om disse ikke følges opp.