• Nei, dette er ikke badelandet Håkon Lund drømmer om. Det er nok mye større. Bildet er att i forbindelse med byggingen av tømmerrenna «Fossen» i 2012 - og som stod ferdig i Kongeparken året etter. Jon Ingemundsen

Kongeparken vil spleise på nytt badeland

— Sør-Rogaland trenger et nytt badeland. Optimal plassering er på Ålgård ved Kongeparken camping, men realistisk å få til i Sandnes, sier Håkon Lund i Kongeparken. Han vil gjerne være med på et spleiselag.