• Seniorforsker Lill Tove Nilsen ved Statens Strålevern fraråder all bruk av solarium. Carina Johansen

- Som å skyte spurv med kanon

— Man kan ikke lage forbud mot alt som er potensielt farlig, sier formann i Norsk Solarieforening.