Rudlå: En av fire alltid sjuk

Sykefraværet ved Rudlå barnehage er fire ganger høyere enn i kommunen ellers.