• Hans Aarsland vil ikke ha dobbeltspor på Jæren i dagens trase, og ønsker å styre folkeveksten vekk fra matfatet. Veksten må heller skje på uproduktiv jord i Ryfylke, mener han. Pål Christensen

Jærbonde krever at Ryfylke stiller opp for Jæren

— Stavanger har for liten plass, men det er fundamentalt feil dersom folkeveksten skal skje i matfatet på Jæren. Veksten må heller skje i Ryfylke, hvor det er mer fjellknauser enn gårder, mener Hans Aarsland, bonde og leder i Jordvernforeningen i Rogaland.