Ikke sterke nok for kommunen

Bak lukkede dører sa formannskapet nei til andelslaget Ganddal Bydelshus om å overta driften av Ganddal gamle skole.