Uavklart om luftspenn over Riska

I neste møte må by— styret i Sandnes si ifra om de alt nå kan si en høyspenttrasé i lufta over Riska er uaktuelt.