Hogstad på kundejakt

En årsproduksjon på 12.000 tonn kompost fra det nye Hogstad-anlegget i Sandnes blir ettertraktet vare, tror IVAR. Men foreløpig mangler kundene.