Sender eldre på kjørekurs

De eldre i trafikken frykter rundkjøringene, de er usikre på motorveikjøring, liker ikke forbikjøringer og kan ikke utstå å rygge.