Klepp gjorde slutt på søskenmoderasjon

Ein politiske hestehandel i Klepp kommunestyre i går, fjerna søskenmoderasjonen frå barnehagane.