Tror anklager er fabrikert

For 18 år siden var han opposisjonell og fengslet fagforeningsmann i Polen. I dag bor Darek Brzozowski i Stavanger og takker Stein Viksveen for å ha vært en nøkkelperson i den norske innsatsen mot kommunist-regimet. Også andre som kjenner Viksveen, stiller seg uforstående til siktelsen.