Tapte 100.000 på container-bustad

Container er ikkje bustad, slår Statens Kornforretning fast. Dermed taper Sigve Tjåland produksjonstilskot og avløysartilskot for eit halvt år.