Stortinget får sprikende råd om krisepakker til Rogaland

NHO og KS er uenige om tiden for tiltakspakker bør være over eller ei. LO ber om tiltak for ledige og de 44.000 som har forlatt arbeidslivet.

Nikolai Astrup (H), leder i finanskomiteen, har ledet komiteens høring om statsbudsjettet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Norske sjokoladefabrikkers forening, Det norske travselskap og Bilimportørenes landsforening er tre av 111 aktører som mandag og tirsdag hadde fått audiens på Stortinget for å si sin mening om regjeringens statsbudsjettforslag.

– Jeg misunner dere ikke å sitte her i to dager og høre på fem minutters innlegg og prøve å få med dere alt som blir sagt, sa Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef i Norsk fjernvarme, til finanskomiteen.

– Jeg vil tro at de fleste til stede i går og i dag kommer for å be om penger. Jeg kommer med penger, sa Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel tirsdag.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

NHO advarer mot økt oljepengebruk

Regnestykket til NHO gikk omtrent i null. Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO advarer mot å øke budsjettrammene.

– En økning i pengebruken kan være bensin på bålet og bidra til høyere rente, kronestyrking og svakere konkurranseevne. Det vil ikke lette de omstillingene vi står overfor, sa Dørum.

– De mange støtdemperne har virket. Krisen er avverget, og vi er tilbake i en slags normaltilstand i vår økonomi. Stadig flere av våre medlemsbedrifter mener nå-situasjonen er god og at utsiktene er bedre. Arbeidsledigheten passerte toppen i fjor sommer og har falt i samtlige fylker. Kun i de tre vestlandsfylkene som ble hardest rammet, så er ledigheten litt over normalen. Også her er situasjonen vesentlig bedre, og bedringen ventes å fortsette. Dette betyr at tiden for krisepakker og generelle stimulanser nå bør være over, sa Dørum.

Han roser regjeringen for at økningen i oljepengebruken dempes. Sjeføkonomien viste til at veksten de siste fire årene har vært på hele 21 milliarder kroner årlig, men advarer mot at avkastningen fra Oljefondet ser ut til å bli lavere enn antatt framover.

– Denne raske opptrappingen er nå historie. Foran oss ligger fallende oljeproduksjon og inntekter, og eldrebølgen økte utgifter til helse, pleie og pensjoner, sa han.

Les også

Siv Jensen kutter over 600 millioner på dagpenger og tiltak for ledige

Les også

Kommune-skepsis mot å droppe milliardpakke for Sør- og Vestlandet

Les også

Regjeringen dropper krisepakker neste år

Kommuneorganisasjonen KS skiller lag med NHO på blant annet synet på tiltakspakker.

Sjeføkonom Torbjørn Eika i KS mener det fortsatt er behov for «ekspansive budsjettimpulser».

– Regionale forskjeller peker mot fortsatt ekstra innsats der det går dårligst, sa Eika.

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, trakk blant annet fram at en skjerpet norm for antall pedagoger i barnehager gjør at kommunene vil være underfinansiert med 1 milliard kroner i 2020.

Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Slakter CO₂-grep

Regjeringen setter «bare» av 20 millioner til fullskala CO₂-håndtering i 2018, mot 330 millioner i 2017.

– Bedriftene våre som er involvert, varsler nå at planlegging og utvikling stopper opp og at nøkkelpersoner må gå fra prosjektet på grunn av økonomi. Det er svært uheldig, og vi ber Stortinget rydde bort all tvil og sikre at rammen og farten opprettholdes, sa Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO.

Les også

Regjeringen kutter 94 prosent - vil unngå milliardsmell på CO2-lagring

Les også

Sjekk forvandlingen: Her er Erna Solberg og Siv Jensens nye «PR-strategi»

Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, la til grunn at det ikke er mulig å nå klimamålene fra Paris uten å utvikle «avgjørende» løsninger og teknologi innen karbonfangst og lagring (CCS).

– Vi er det landet som ligger lengst framme i det vi gjør på nasjonalt plan. Derfor er vi svært bekymret for reduksjoner i det formålet, sa oljetoppen.

– Våre medlemmer er veldig bekymret når det kommer til budsjettkuttet som er gjort for karbonfangst- og lagring, sa Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

– Vi kan ikke stoppe dette nå. Vi har kommet så godt i gang, sa hun.

LO, NITO, Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Industri, El og IT Forbundet, Bellona, Zero er bare noen av organisasjonene som har kritisert CO₂-grepet i budsjettet.

1. nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

LO peker på arbeidsledige som gir opp

Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO, mener blant andre disse forslagene må ut av statsbudsjettforslaget fra regjeringen:

  • Kutt i kvalifisering til dagpenger.
  • Kutt i retten til arbeidsavklaringspenger (AAP) fra fire til tre år.
  • Redusert antall tiltaksplasser.
  • «Ostehøvelkutt i staten» (avbyråkratiseringsreformen).
  • Flytting av om lag 500 millioner kroner fra statlig barnevernsdrift til innkjøp av private barnevernstjenester.
  • Kutt i pressestøtten.
  • Utsatt bevilgning til CO₂-håndteringen.
  • Opphevet fritak for CO₂-avgift på naturgass og LPG for gods og passasjertransport i innenriksfart og for offshorefartøy (Regjeringen foreslår å oppheve fritaket for CO₂-avgift på naturgass og LPG, altså flytende petroleumsgass, til gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart fra 1. januar 2018 ).

LO-toppen la også til grunn at arbeidsmarkedet er blitt mer polarisert på grunn av sterk arbeidsinnvandring og mangel på arbeidsplasser. Følsvik viste også til at regjeringen skryter av fallende arbeidsledighet.

– Dette er ikke mye å skryte av. Mens 33.000 har gått inn i jobb, har 44.000 gått ut av arbeidslivet. Ledigheten faller fordi mange rett og slett har gitt opp, sa 1. nestlederen med henvisning til SSB-tall fra andre kvartal i år.

– Regjeringens politikk er langt fra tilstrekkelig for å hente inn sysselsettingen fra før den tiltrådte, og sysselsettingen er bare så vidt høyere enn befolkningsveksten, sa hun.

– I statsbudsjettet for 2018 er det ikke tatt høyde for at kommunenes utgifter til sosialhjelp øker når dagpengene og arbeidsavklaringspengene kuttes. Det kommer til å ramme kommuneøkonomien. Det er også uheldig at folk som hadde trengt oppfølging av veiledning for å komme tilbake i jobb, nå i større grad ikke registreres på NAV, sa Følsvik.

– Bruken av oljepenger har økt med 94 milliarder de siste årene. Om lag 23 milliarder er brukt på skattekutt. Dette har begrenset handlingsrommet som vi har i dag. Men gitt den situasjonen som vi nå er i, mener vi likevel at oljepengebruken i 2018-budsjettet er rimelig godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Men arbeidsmarkedet er ikke friskmeldt, sa LO-nestlederen.

Les også

Regjeringen er forberedt på å tape mer enn hver tredje krone på fornybarfondet

Fornybar AS

Statsbudsjettforslaget inneholder 200 millioner neste år pluss muligheten for 200 millioner ekstra til fornybarfondet som skal etableres i Stavanger-regionen.

Marianne Lie, sekretariatsleder i Forum for miljø og utvikling, ser positivt på at Fornybar AS «endelig» blir etablert, men:

– Vi håper regjering og Storting kanskje kan følge opp litt kraftigere enn det som nå ligger på bordet etter hvert som behovet oppstår, sa Lie.

Hun ber også om et utvidet investeringsmandat og mer fleksibilitet i finansieringen av fondet og de konkrete selskapene Fornybar AS skal investere i.

Budsjettprosessen

Det er berammet høringsrunder om statsbudsjettet med ulike stortingskomiteer ut neste uke.

Forhandlinger mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF om budsjettet er ventet å starte tidligst mandag 6. november. Før det må Venstre og KrF legge fram sine alternativer.

I praksis har de fire partiene to uker på seg på å oppnå enighet hvis finanskomiteen skal rekke å avgi en samlet innstilling en uke før finansdebatten 27. november. Ifølge NTB har finanskomitéleder Nikolai Astrup (H) bedt presidentskapet om mer tid.

Publisert: