Jon Endresen er død

NRK-journalisten Jon Endresen (45) er død. Tre dager før julaftenmåtte han gi tapt for sykdommen som han så rakrygget, tappert ogoptimistisk har kjempet i mot i flere år.