Nyvalg i Stavanger bispedømmeråd

Stavanger bispedømmeråd har valgt ny ledelse for de neste fire årene.