Tre alternativer til fjordkryssing

Bro mellom Luravika-Aspervika og bro eller tunnel mellom Forus-Dyrneset blir nå anbefalt utredet.