• Dette er byen der folk møtest og trives, Bryne. Geir Sveen

Denne byen må spisse sin visjon

Fleire kom innvendingar da Time formannskap i dag skulle vedta ny visjon for Bryne.