• - Grenseverdiene som Statens strålevern arbeider med tar hensyn til både barn og voksne, sier Gunnar Saxebøl i Statens strålevern (illustrasjonsfoto)

Ønsker ikke forbud

Avdelingsdirektøren i Statens strålevern, Gunnar Saxebøl, mener et forbud mot mobilbruk på skoler er unødvendig.