• Neda Ibrahim (12) ble sammen med tre søsken og foreldrene sendt fra Sandnes tilbake til Jordan. De oppholdt seg ulovlig i Norge etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden. Familien bodde i Norge i 10 år. Jon Ingemundsen

Neda og familien håper de får komme tilbake

Misbrukte Utlendingsnemnda (UNE) sin myndighet da den vedtok å sende Neda Ibrahim (13) og familien tilbake til Jordan? Spørsmålet vurderes av Oslo tingrett når en ny rettsrunde i saken starter mandag.