Vi er pådrivere

Fylkespolitikerne går nå enstemmig inn for å formaliseresamarbeidet på Vestlandet.