• Barneombud Reidar Hjermann i samtale med barnevernsjef i Stavanger Gunnar Toresen, familiens advokat Svein Kjetil Lode Svendsen og kommuneadvokat Birgitt Seierstad. Jonas Haarr Friestad

Barneombudet kritiserer departementets innsats

Barneombud Reidar Hjermann mener norske myndigheter har sviktet barnevernsjef Gunnar Toresen og barnevernet i Stavanger.