- Ikke noe å gjøre med dette

Jan Birger Medhaug tar vedtaket i fylkesstyret til etterretning og vil ikke komme med nye utspill.