Funksjonshemmede kan miste SFO-tilbud

Sola kommune vurderer å legge ned skolefritids— ordningen, SFO, for funksjonshemmede elever i ungdomsskolen.